×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Undervisning

               

                   ”Jeg er så glad for min cykel”

 

Kære Kommune, skoler og forældre

”Jeg er så glad for min cykel” er et nyt undervisningsprojekt, som hjælper jeres børn og unge til at lære at passe på deres og kammeraternes cykler. Projektet skaber grobund for en ansvarlig mobilitetskultur på skoler og i kommuner, ved præventivt at gøre cykelkriminalitet upopulært, som pt. begrænser cykler og cyklisters muligheder[1].

Der er behov for en sund og bæredygtig cykelkultur, hvor børn og unge lærer at tage ansvar for deres egen cykel og respekterer hinandens transportmidler.

Kurset vil medvirke til at børn og unge får kendskab og færdigheder for god og dårlig trafikadfærd og lærer at tage ansvar. Det vil bevirke at børn og unges trafikadfærd forebygger cykeltyveri, og andre risici ved cykelkriminalitet, ikke mindst de menneskelige konsekvenser, som problematikken skaber:

 

·      Mistillid til omverdenen og andre mennesker

·      Frustration og utilfredse følelser som; vrede, ærgelse, afmagt og forbitrelse

·      Provokation, angst og lede ved tab og besvær

·      Indflydelse på transportvaner - vi køber billige cykler, når risikoen for tyveri er høj

·      Finder andre transportformer når cyklen endnu engang forsvinder

 

Hviscykel.dk skaber tryg- og sikkerhed for jeres børn

Med Hviscykel.dk vil vi hjælpe jeres børn og unge med at passe på deres og kammeraternes cykler. Initiativet vil gennem ny teknologi, undervisning og leg give børn en forståelse for vigtigheden af, at de tager ansvar for cyklen som et værdifuldt  transportmiddel.

Vi har udarbejdet materialet ”Min Cykel” hvor børn og unge på en undervisningsdag blandt andet erhverve sig disse kompetencer:

 

·     At det ikke er okay og begå cykelkriminalitet

·     Hvordan børn opretter en  ”Min Cykel” profil, og får en gratis cykelforsikring

·     Hvordan man kan hjælpe medmennesker, der har mistet deres cykel

·     Kendskaber til ny teknologi bla. Google Map og hvisCykel.dk som søgemaskine

·     Hvordan cykler med et kendetegn er let genkendelig

·     Hvordan efterladte cykler kan genbruges på skoler og i lokalsamfundet

 

 

Med hvisCykel.dk som brugervenlig og dreven software platform, formidler vi et socialpædagogisk samspil mellem børn/unge og IT. Det giver færdigheder som ansvarlig cykelbruger, i besiddelse af en cykelforsikring, samt kendskab til søgemaskiner og internettets informations muligheder.

”Jeg er så glad for min cykle” projektet tager udgangspunkt i børn og unges oplevelser og historier omhandlende cyklen som transportmiddel og fremelsker færdigheder, som respekt og en holistisk genbrugs tanke, som de vil have gavn af resten af livet.


[1] Nu tegner cykeltyverier sig for 26% af samtlige anmeldte lovovertrædelser, og ingen andre forbrydelser kommer i nærheden af, at være lige så udbredt (Forsikring og Pension 2011)