×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Presse

Al henvendelse bedes rettet til:

Mikkel Bruun, mikkel@hviscykel.dk, +45 5366 1966  

eller Peter Aagaard, peter@hviscykel.dk, 2092 9242 

 

PRESSEMEDDELELSE FRA HVISCYKEL.DK

HvisCykel.dk er en nyudviklet søgemaskine til cykler. Her kan alle gratis registrere, efterlyse og fremlyse cykler. Målet er at aktivere den almindelige borger i kampen mod cykeltyveri og at medvirke til en adfærdsændring, så færre cykler bliver stjålet og så flere cykler kan findes igen, når og hvis, de bliver stjålet.

Cykelkriminalitet er et stort samfundsproblem. Der er store økonomiske, miljømæssige og trafikale gevinster ved at fremme en pålidelig, tryg og grøn cykelkultur i Danmark.

Hvert år anmeldes ca 70.000 cykeltyverier i Danmark (Kilde: Forsikringsoplysningen)

Forsikringsbranchen udbetaler årligt i omegnen af 250 mio kr i forsikringer (Kilde: Forsikringsoplysningen). Anslået 350.000 cykler forsvinder hvert år (Kilde: Cyklistforbundet). Heraf anmeldes altså kun ca 20%. Det svarer til (350.000 x 4500 kr.) = 1.575.000.000 kr. (1,5 mia.) i ny-indkøbspris. Københavns Kommune bruger årligt 2,2 mio kr på oprydning af cykler (Kilde: Københavns Kommune). Skrottede cykler genererer 200 ton affald hvert år i København alene (Kilde: Københavns Kommune). For hver bilist, der bliver cyklist sparer samfundet 1,6 kg CO2 og 55 kr. i sundhedsomkostninger per 10 km. (Kilde:  Cowi, 2009 ). Det svarer til (200 arbejdsdage a 10 km x 55kr) = 11.000 kr per cyklist om året. 

I rå tal svarer det ovenstående til, at hver 10ende danske cykel stjæles hvert år. Antager man, at der går 1 arbejdsuge, før man igen er cyklende, så mistes der 50 km cykeltur for hver stjålet cykel. Det svarer til (350.000 x 50) = 17,5 mio km tabt cykling om året, hvor hver km koster 5,5 kr. Cykeltyveri koster på den måde samfundet op imod (17,5 mio km x 5,5 kr) = 96,2 mio kroner hvert år. De fleste cykeltyverier er brugstyverier. Det betyder, at tyven ikke stjæler cyklen for at beholde den, men for at bruge den til noget bestemt. Fx hvis cykeltyven lige vil cykle hen til det nærmeste busstoppested. (Kilde - Det Kriminalpræventive Råd) 

De fleste af de mange cykler der forsvinder i Danmark hvert år er altså ikke langt væk fra gerningsstedet. Cyklen bruges kun en enkelt gang til en kort transporttur, gerne til eller fra et trafikknudepunkt som en S-tog station. Herefter efterlades cyklen og chancen for, at brugeren/ejer genfinder den er minimal. 

På HvisCykel.dk kan man uploade fotografier af strandede cykler, forsvundne cykler eller genbrugscykler, så cyklerne kan findes og bruges igen, frem for at havne som skrot i gadebilledet til stor gene for fremkommelighed, retssikkerhed, turisme og miljø.

Direktør, Peter Aagaard udtaler: "Nu er det forår, og så ser vi allesammen frem til at komme ud at cykle. Men desværre imødeser vi også tusinder af cykeltyverier, henslængte cykler og en deprimerende dårlig cykelkultur, hvor cykler er jaget vildt og ingen kan vide sig sikker. Vores mission er at dæmme op for de mange tyverier ved at engagere og aktivere danskerne i en fælles kamp for en bedre cykelkultur. Vi håber på støtte fra både kommuner, politi og vores folkevalgte, for det er en fælles indsats, der skal til, hvis vi skal kunne leve op til glansbilledet som verdens bedste cykelnation". 

Målene med Hviscykel.dk:

At genfinde cykler til de mange tusinde danskere der hvert år mister deres cykel.

At aktivere danskerne til at hjælpe hinanden med at genfinde cykler

At sikre mere cykeltrafik og bæredygtig mobilitet

At forbedre fremkommeligheden ved at cykelen er parkeret der, hvor cyklisten efterlod den.

At gøre det mere risikofyldt og upopulært at begå cykelkriminalitet

At medvirke til at cyklen bliver et mere trygt og pålideligt transportmiddel.

At gøre det let tilgængeligt at efterlyse cykler online

At gøre det let tilgængeligt at publicere fundne cykler online

At sikre at cykler bliver (gen)brugt længere

At sætte cykeltyverier, samt forsvundne, fundne og skrottede cykler på dagsordenen

At reducere import af cykler (billige cykler), øge salget af kvalitetscykler

 

Yderligere oplysninger: Mikkel Bruun og Peter Aagaard, HvisCykel.dk

 

mikkel@hviscykel.dk 5366 1966

peter@hviscykel.dk   2092 9242