×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Samarbejde

HvisCykel.dk som samarbejdsplatform

 

Der er mange aktører eller interessenter i den danske cykelkultur. Herunder naturligvis cyklisterne selv og deres organisationer. Kommuner, der leverer cykelstier, sikkerhed og cykelparkering. Staten, som ønsker flere cykler til gavn for trængsel og folkesundheden. Forsikringsbranchen der udbetaler millioner af kroner til bestjålne cyklister. Politiet som principielt skal efterforske cykeltyverier, men reelt ikke kan overskue opgaven. Og producenter og distributører, herunder de store forretningskæder og mange andre.

Vores sigte med HvisCykel er at bringe disse aktører sammen, da alle har en fælles interesse i, at cykelkriminalitet mindskes - for at opretholde lov og orden, samt sikre mobiliteten i samfundet - og undgå gamle rustne lig på gader og stræder.

HvisCykel.dk tager cyklen ved styret og lancerer en social og brugerdreven løsning med nye organiseringsformer og partnerskaber. For det vi trænger til, er et paradigmeskifte væk fra en flegmatisk accept af cykeltyveri til en ny dagsorden, hvor alle interessenter samarbejder for at sikre at Danmark fortsat er verdens bedste cykelland.

Et skridt på vejen til at cykle os ud af den nuværende grå-zone er, at skabe større transparens omkring cyklers ejerskab. Offentliggørelse af rigspolitiets stelnummerregister i 2014 er et skridt på vejen, og sammen med brug af HvisCykel.dk database og lokaliseringsværktøj vil cykeltyverier blive begrænset med din aktive hjælp. 

 

START MED AT REGISTRERE DIN CYKEL