×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Cykeltyverier

 

Nu tegner cykeltyverier sig for 26% af samtlige anmeldte lovovertrædelser, og ingen andre forbrydelser kommer i nærheden af, at være lige så udbredt.

Samtidig er der ’de facto lovligt’ at stjæle en cykel, eftersom risikoen for at blive straffet er tæt på nul.

Politiet rejste i 2010 tiltale i omkring en halv procent af alle cykeltyverier.

Forsikringsbranchen udbetalte over 230 millioner kroner i cykelforsikringer for knapt 80.000 anmeldte cykeltyverier i 2010.

Disse tal er dog kun en indikator for problemets aktuelle størrelse – idet der kun er tale om de cykler, der faktisk ender med at bliver anmeldt til politi og forsikring.

Det forholder sig sådan, at det kun giver mening for cykler og cyklister, der har en forsikring, hvor cykeltyveri bliver dækket. Og hvor selvrisikoen ikke overstiger cyklens værdi.

Det kræver endvidere, at cykelbrugeren er i besiddelse af, og kan finde, cyklens læse- og stelnummerbevis, hvilket igen indbefatter, at cyklen er købt hos autoriseret forhandler og låsen ligeså.

Når vi betragter disse informationer, er det altså ikke lige til at fastslå antallet af cykler der forsvinder, bliver fundet, genbruges og skrottes pr. år i Danmark - for der foreligger ingen statistikker eller andre valide kilder, der kan be- eller afkræfte evt. formodninger.

Aktørerne som Dansk Cyklist Forbund og Baisikeli anslår, at det reelle antal skrottede cykler i Danmark er i nærheden af 400.000 cykler pr. år. Dette antal bekræftiges af nysalget af cykler, der overstiger en halv million pr. år i Danmark.