×
Uploade en cykel Se efterlyste / Lost Se fundne / Found Se genbrug / Recycle Se kort / See Map Se alle cycler / All bikes Nyeste Cykler / Latest bikes Avanceret Søgning / Advanced search
 
×
Hej .
Min profil / My profile Mine registerede / My registered bikes Mine efterlyste / My lost bikes Mine fundne / My Found bikes Mine genbrug / My Recycled bikes Opdater min profil / Update profile log Out
go top arrow
Cyklens Livscyklus

En cykels korte og forurenende livscyklus - Et simpelt regnestykke

En cykel kan anskues som et produkt der vejer omkring 10 kg.


De fleste cykler transporteres halvvejs rundt om kloden - 92% af alle cykler solgt i Europas er produceret i Østen. Heraf bliver mange solgt i Coop og Thansen der uden sammenligning er Danmarks største cykelhandlere. Efter en kort levetid (1-3 år) og udførelsel af transportarbejde i København, går et eller andet på cyklen i stykker grundet en ringe kvalitet, misligholdelse, tyveri, forsikringssvindel mm.

Herefter vil cyklen være på vej tilbage den anden vej rundt om kloden da størstedelen af Europas skrotjern bliver solgt internationalt. Meget omsmeltning forgår i Kina til en pris på ca. 50 øre. pr. kg. - den aktuelle kg. pris på skrotjern. Værdiforringelsen på cykler i Danmark falder fra en købspris på mellem 1-2000 kr i løbet af et par år til 5 kr. i gammel jern.

Denne cyklus producerer ca. 10 kg x 350.000 cykler = 350 ton cykelaffald pr. år i Danmark. Det er meget muligt regnestykket bør være sat endnu højre - alene i Københavns kommune skrottes årligt ca. 200 ton cykler.

Størstedelen af disse cykler kunne være genfundet eller genbrugt og skabt massere af cykelglæde og årevis af grønne km.

Problematikken har mange andre implikationer og konsekvenser


På et mere individuelt plan skaber cykeltyverier mistillid mennesker imellem. Det har blandt andet indflydelse på vores tilgang til det offentlige rum, eksempelvis i forhold til transportvaner - vi køber billige cykler, når risikoen for tyveri er høj.

Problemet kan altså anskues som individuelt, lovgivnings- og samfundsmæssigt, moralsk, etisk, praktisk, æstetisk, retsligt samt juridisk.

Der er mange forskellige fortællinger omhandlende denne problematik - ofte kommer de til udtryk som fusturation og utilfredse følelser som; vrede, ærgelse, afmagt, forbitrelse, provokation, angst og lede ved tab og besvær.